Get Adobe Flash player

Programy kształcenia w zawodzie dopuszczone do użytku szkolnego rok szkolny 2013/2014


Numer szkolny dopuszczenia programu

Nazwa programu

 

Autor programu

1/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik handlowiec symbol 522305/T/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

2/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista symbol 331403/T/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

 

3/ZSP3/T/2012/2013       

Program nauczania dla zawodu kelner symbol 513101/T/2012.06.12

 

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej  i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

4/ZSP3/T/2012/2013

Program  nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202/T/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

5/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa symbol 422402/T/2012.06.12

 

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

6/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu  technik obsługi turystycznej symbol 422103/T/2012.06.12

 

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

7/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych symbol 343404/T/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

8/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]/MEN/2009.02.03

MEN

 

 

9/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02]/MEN/2008.05.20

MEN

10/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu kelner

512 [01] T, SP/ MENiS/2005.08.04

 

MENiS

11/ZSP3/T/2012/2013

Program  nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 321[07]T,TU,SP/MEN/2007.02.08

MEN

12/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 341[04]/MEN/2008.02.07

 

MEN

13/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu  technik obsługi turystycznej 341[05]/MEN/2008.02.07

MENiS

14/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]/MEN/2009.02.02

MEN

15/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu  technik kucharz 512 [02] T-4, TU, SP/ MENiS/2004.06.14

 

MENiS

16/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik organizacji usług gastronomicznych 512 [03] T-5,SP/ MEN/1999.12.20

MEN

17/ZSP3/T/2012/2013

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14

MENiS

18/ZSP3/ZSZ/2012/2013

Program nauczania dla zawodu  kucharz symbol 512001/ZSZ/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej  i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

19/ZSP3/ZSZ/2012/2013

Program nauczania dla zawodu sprzedawca symbol

522301/ZSZ/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl.

20/ZSP3/ZSZ/2012/2013

Program nauczania dla zawodu cukiernik symbol 751201/ZSZ/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

21/ZSP3/ZSZ/2012/2013

Program nauczania dla zawodu  kucharz małej gastronomii 512[05] SZ, MENiS/2002.05.08

MENiS

22/ZSP3/ZSZ/2012/2013

Program nauczania dla zawodu  sprzedawca 522[01] ZSZ, SP /MEN/2007.02.08

MEN

23/ZSP3/ZSZ/2012/2013

Program nauczania dla zawodu piekarz symbol 751204/ZSZ/2012.06.12

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

24/ZSP3/SP/2013/2014

Program nauczania dla zawodu technik usług pocztowych i finansowych, symbol: 421108/SP/2013.06.03

 

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

25/ZSP3/SP/2013/2014

Program nauczania dla zawodu technik informatyk, symbol: 351203/SP/2013.06.03

 

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej  i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

26/ZSP3/ZSZ/2013/2014

Program nauczania dla zawodu  kucharz symbol 512001/ZSZ/2013.06.03

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.